Kiên Giang: 95% nội dung kiến nghị của cử tri được xem xét giải quyết

Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang kiến nghị HĐND giao UBND tỉnh rà soát, có giải pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề của cử tri đã nêu. Ảnh: PV
Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang kiến nghị HĐND giao UBND tỉnh rà soát, có giải pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề của cử tri đã nêu. Ảnh: PV
Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang kiến nghị HĐND giao UBND tỉnh rà soát, có giải pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề của cử tri đã nêu. Ảnh: PV
Lên top