Kiểm tra lại quy trình của quản lý thị trường trong vụ Công ty cổ phần Con Cưng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (Ảnh: QH)
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (Ảnh: QH)
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (Ảnh: QH)
Lên top