Kiểm tra, khắc phục sự cố công trình thủy điện Đắk Kar, Đắk Sin 1

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, khắc phụ các sự cố tại thủy điện Đắk Kar, Đắk Sin 1. Ảnh: LX
Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, khắc phụ các sự cố tại thủy điện Đắk Kar, Đắk Sin 1. Ảnh: LX
Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, khắc phụ các sự cố tại thủy điện Đắk Kar, Đắk Sin 1. Ảnh: LX
Lên top