Kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trần Minh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trần Minh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trần Minh
Lên top