Kiểm toán nhà nước Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao ASEANSAI lần thứ 6

Đoàn KTNN Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung làm trưởng đoàn
Đoàn KTNN Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung làm trưởng đoàn
Đoàn KTNN Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung làm trưởng đoàn
Lên top