Kiểm toán Nhà nước góp phần hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng

Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: QH.
Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: QH.
Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: QH.
Lên top