Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 20 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Quốc hội
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Quốc hội
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Quốc hội
Lên top