Kiểm toán Nhà nước chuyển 5 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top