Kiểm toán Nhà nước cần giám sát tối cao về tiết kiệm, chống lãng phí

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm việc tại Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm việc tại Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm việc tại Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Thành Chung
Lên top