Kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của cán bộ để ngăn chặn tham nhũng

Hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Kỳ Anh
Hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Kỳ Anh
Hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Kỳ Anh
Lên top