Kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào các tỉnh, thành đang giãn cách

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu lực lượng công an 19 tỉnh thành phía Nam phối hợp với các lực lượng, triển khai phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu lực lượng công an 19 tỉnh thành phía Nam phối hợp với các lực lượng, triển khai phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu lực lượng công an 19 tỉnh thành phía Nam phối hợp với các lực lượng, triển khai phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP
Lên top