Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine

Ông Đỗ Văn Chiến báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội
Ông Đỗ Văn Chiến báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội
Ông Đỗ Văn Chiến báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội
Lên top