Kì thi tiếng Hàn 2017: Thí sinh bọc thiết bị thu phát bằng giấy bạc để “qua mặt” cổng từ

Trước khi vào phòng, thí sinh phải bước qua cổng từ để kiểm tra xem có mang theo điện thoại di động, máy nghe nhạc, từ điển điện tử, các thiết bị điện tử vào phòng thi không.
Trước khi vào phòng, thí sinh phải bước qua cổng từ để kiểm tra xem có mang theo điện thoại di động, máy nghe nhạc, từ điển điện tử, các thiết bị điện tử vào phòng thi không.
Trước khi vào phòng, thí sinh phải bước qua cổng từ để kiểm tra xem có mang theo điện thoại di động, máy nghe nhạc, từ điển điện tử, các thiết bị điện tử vào phòng thi không.
Lên top