Kỉ luật hiệu trưởng trường có nữ sinh bị bỏng nặng vì nổ trong phòng thí nghiệm