Khuyến khích và bảo vệ cán bộ “6 dám”: Thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước hùng cường

Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: T.Vương
Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: T.Vương
Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: T.Vương
Lên top