Khuyến khích và bảo vệ cán bộ “6 dám”: Cởi bỏ tâm lý sợ sai, tạo đột phá phát triển

PGS-TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương. Ảnh: Nguyễn Xuân
PGS-TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương. Ảnh: Nguyễn Xuân
PGS-TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương. Ảnh: Nguyễn Xuân
Lên top