Khuyến khích phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh T.Vương
Lên top