Khuyến khích địa phương ban hành thêm chính sách an sinh, hỗ trợ người dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức chương trình “Chợ 0 đồng”. Ảnh: Tùng Giang
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức chương trình “Chợ 0 đồng”. Ảnh: Tùng Giang
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức chương trình “Chợ 0 đồng”. Ảnh: Tùng Giang
Lên top