Khuyến khích, biểu dương người dân phát giác các hành vi “hối lộ trá hình"

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 
Ảnh: X.Hải
Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: X.Hải
Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: X.Hải
Lên top