Khung tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh T.Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh T.Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh T.Vương
Lên top