Khu hành chính - kinh tế đặc biệt: Kiểm soát quyền lực thế nào?

Đại biểu Phạm Tất Thắng băn khoăn làm sao để dung hòa được những mâu thuẫn về mặt tổ chức, về mặt hành chính trong quá trình hình thành các khu hành chính - kinh tế đặc biệt. Ảnh: QH
Đại biểu Phạm Tất Thắng băn khoăn làm sao để dung hòa được những mâu thuẫn về mặt tổ chức, về mặt hành chính trong quá trình hình thành các khu hành chính - kinh tế đặc biệt. Ảnh: QH