Khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tập PCCC ít nhất 1 lần/năm

Cháy lớn ở khu tập thể cũ gần Đại học Y Hà Nội 4.12. Ảnh: CN
Cháy lớn ở khu tập thể cũ gần Đại học Y Hà Nội 4.12. Ảnh: CN
Cháy lớn ở khu tập thể cũ gần Đại học Y Hà Nội 4.12. Ảnh: CN
Lên top