Không xác nhận tư cách 2 đại biểu HĐND tỉnh vì liên quan sai phạm đất đai

Người lao động ở Bình Dương đi bầu cử ngày 21.5. Ảnh: Đình Trọng.
Người lao động ở Bình Dương đi bầu cử ngày 21.5. Ảnh: Đình Trọng.
Người lao động ở Bình Dương đi bầu cử ngày 21.5. Ảnh: Đình Trọng.
Lên top