Không vì khó khăn mà chùn bước

TS Trần Du Lịch - nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM. Ảnh: P.V
TS Trần Du Lịch - nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM. Ảnh: P.V
TS Trần Du Lịch - nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM. Ảnh: P.V
Lên top