Không thể khoanh tay đứng nhìn khó khăn của người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ thấm nhuần tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực vượt khó. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ thấm nhuần tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực vượt khó. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ thấm nhuần tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực vượt khó. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top