Không thể dàn trải “nuôi” 58.000 đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì Hội thảo. Ảnh: T.TUẤN
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì Hội thảo. Ảnh: T.TUẤN
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì Hội thảo. Ảnh: T.TUẤN
Lên top