Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không thể chấp nhận cán bộ, công chức, viên chức có hành vi thiếu văn hoá, thiếu gương mẫu