Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không thể “bắn chỉ thiên”!