Không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu tại cùng một thời điểm

Tổ bầu cử cần thông báo kịp thời, rộng rãi đến cử tri về việc thay đổi khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Hương Giang
Tổ bầu cử cần thông báo kịp thời, rộng rãi đến cử tri về việc thay đổi khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Hương Giang
Tổ bầu cử cần thông báo kịp thời, rộng rãi đến cử tri về việc thay đổi khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Hương Giang
Lên top