Không phải thu hút nhân tài để sai vặt

PGS Lê Minh Thông (đứng) trao đổi tại hội thảo. Ảnh: T.T
PGS Lê Minh Thông (đứng) trao đổi tại hội thảo. Ảnh: T.T
PGS Lê Minh Thông (đứng) trao đổi tại hội thảo. Ảnh: T.T
Lên top