Không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt- Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Turchak. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Turchak. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Turchak. Ảnh: TTXVN.
Lên top