Tâm sự của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu:

“Không ngừng đem lại hạnh phúc cho dân ngày càng cao, thì đó mới là người cộng sản chân chính”

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (phải) trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân 60 năm ngày thành lập Nước (1945-2005).
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (phải) trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân 60 năm ngày thành lập Nước (1945-2005).
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (phải) trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân 60 năm ngày thành lập Nước (1945-2005).
Lên top