Không lùi thời điểm đóng cửa các mỏ than lộ thiên ở Hạ Long

Bụi clinker mịt mù tại cảng bốc, rót nguyên liệu giữa vịnh Cửa Lục của Nhà máy xi măng Hạ Long. Ảnh: N.H
Bụi clinker mịt mù tại cảng bốc, rót nguyên liệu giữa vịnh Cửa Lục của Nhà máy xi măng Hạ Long. Ảnh: N.H
Bụi clinker mịt mù tại cảng bốc, rót nguyên liệu giữa vịnh Cửa Lục của Nhà máy xi măng Hạ Long. Ảnh: N.H
Lên top