Không liên kết, trung tâm nỗ lực quốc tế ứng phó các thách thức toàn cầu

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top