THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Không khí mới trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Q.H
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Q.H
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Q.H
Lên top