Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, nơi rét nhất dưới 5 độ