Không khí lạnh tăng cường tại miền Trung: Đã có thiệt hại về người, lũ tiếp tục dâng