Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thời tiết tại miền Bắc tiếp tục giảm sâu