Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nhiều nơi rét đậm