Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không khí lạnh lan rộng, miền Trung xuất hiện lũ