Không kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn giáo dục, y tế quá 12 tháng

Biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế hưởng lương từ ngân sách nhà nước chiếm trên 85% tổng biên chế viên chức do Chính phủ quản lý. Ảnh: Hải Nguyễn
Biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế hưởng lương từ ngân sách nhà nước chiếm trên 85% tổng biên chế viên chức do Chính phủ quản lý. Ảnh: Hải Nguyễn
Biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế hưởng lương từ ngân sách nhà nước chiếm trên 85% tổng biên chế viên chức do Chính phủ quản lý. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top