Không giới thiệu người tham nhũng, kiêu ngạo ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Sơn Tùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Sơn Tùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Sơn Tùng
Lên top