Không gian mạng cũng có rác, phải dọn rác của mình

Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top