Không được cưới vợ, nam thanh niên tự thiêu như ngọn đuốc ở Thái Bình

Nam thanh niên tự thiêu vì không được lấy vợ.
Nam thanh niên tự thiêu vì không được lấy vợ.
Nam thanh niên tự thiêu vì không được lấy vợ.
Lên top