Không được cưới vợ, nam thanh niên tự thiêu như ngọn đuốc ở Thái Bình

Nam thanh niên tự thiêu vì không được lấy vợ.
Nam thanh niên tự thiêu vì không được lấy vợ.