Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Thông tin và truyền thông khuyến nghị

Không được chơi Pokemon ở khu vực quanh các cơ quan của Đảng và Nhà nước