Không đổi tên UBND quận, phường khi thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ về mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh QH
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ về mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh QH
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ về mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh QH
Lên top