Thanh Hóa:

Không đề xuất nhân sự mất đoàn kết, chạy chọt và tranh thủ lẫn nhau

Lên top