Không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh HP
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh HP
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh HP
Lên top