Không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy

1,1 tấn ma túy đá bị cảnh sát phát hiện thu giữ tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh cơ quan công an.
1,1 tấn ma túy đá bị cảnh sát phát hiện thu giữ tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh cơ quan công an.
1,1 tấn ma túy đá bị cảnh sát phát hiện thu giữ tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh cơ quan công an.
Lên top