Không để Việt Nam là điểm trung chuyển ma túy của các tổ chức tội phạm

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng đã chiến đấu quên mình, anh dũng hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng đã chiến đấu quên mình, anh dũng hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng đã chiến đấu quên mình, anh dũng hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Lên top